Friday, November 19, 2010

ದೂದ್ ಸಾಗರ (Dudhsagar)

ಗೋವಾ ಅಂದರೆ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀಯವಾದಂತಾ ಸುರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯಿಸಿ ಮತ್ತೇರಿಸುವ, ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯ! ಆಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದ ಜಡಿ ಮಳೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿ ಆ ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೀರು, ನೀರಾ ಹಾಗೂ ನಾರಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮಿಲನವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ.....
Goa is synonym to beaches. But there is this jungle beauty that cleanses the memory from all that one has done over the beaches. Jeep safari of about 10km via muddy track amidst western ghats is not less than what we see in Adventure TV Channels! Human beauties diving and swimming in the water reminds the Goddess being worshiped with colourful flowers.
ಇವೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು

ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಬರಹಗಳು